Minap Engineering

Práve se nacházíte na: Home Vize a cíle

Vize a cíle

  • Posilovat své postavení v první desítce nejúspěšnějších firem v České republice zabývajících se speciálními dynamickými a statickými těsnícími prvky a těsnícími systémy.
  • Upevňovat prestiž značky TIMESEAL, důvěru zákazníků i motivaci zaměstnanců.
  • Neustále zlepšovat všechny oblasti integrovaného systému řízení s důrazem na jakost výroby a služeb, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
  • Být plně respektovanou společností jak v České republice, tak v rámci Evropy.
  • Klást vysoké nároky na vytváření systému managementu, který zaručuje plnou spokojenost zákazníka, maximální úspěšnost na trhu a dlouhodobý růst výkonnosti společnosti na všech funkčních úrovních.
  • Snažit se co nejlépe porozumět potřebám zákazníků, plnit jejich požadavky a překonávat jejich očekávání.
  • Budovat takové dodavatelské vztahy, které umožňují dosáhnout nejlepších výsledků a jsou oboustranně výhodné.
  • Pomáhat lidem, kteří se nacházejí v těžkých životních situacích.