Minap Engineering

Práve se nacházíte na: Home Qesms

QESMS

Důsledné a profesionální řízení podnikatelských rizik je pro nás jednou z nejdůležitějších priorit. Proto jsme v této oblasti zvolili za partnera Det Norske Veritas (DNV). Tato mezinárodní společnost, která působí ve více než 100 zemích světa a byla založena již v roce 1864, je pro nás zárukou toho, že implementované systémy jsou plně funkční.

Naše společnost získala certifikáty prokazující shodu systému řízení s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008(v oblasti jakosti), normy ČSN EN ISO 14001:2004(v oblasti ochrany životního prostředí) a normy OHSAS 18001:2007(v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Všechny tyto systémy řízení kvality jsou pravidelně prověřovány a aktualizovány.