Minap Engineering

Právě se nacházíte na:HomeProduktyMateriály

Materiály

Naši zákazníci požadují materiály, které musí splňovat náročné požadavky dnešního trhu, proto činíme vše, abychom dodávali pouze produkty té nejlepší kvality. Při zajišťování polotovarů spolupracujeme pouze se špičkovými světovými a českými producenty. Naši technici a konstruktéři používají materiály členěné do několika skupin.

ELASTOMERY (NBR, H – NBR, FPM, MVQ, EPDM, TFE/P...)

Jsou to pryžové materiály, které obsahují různá vulkanizační aditiva. Tyto produkty mají křížové chemické vazby, a proto nejsou tavné, mají vysokou elastičnost a pružnost.

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY (TPU, TPE...)

Termoplastické elastomery vykazují některé vlastnosti elastomerů a zároveň mají zpracovatelnost termoplastů. Naše společnost používá širokou škálu s různými přísadami, které umožňují nasazení na aplikace ve speciálním provedení. Materiály v této skupině mají dobré mechanické vlastnosti a obecně dobrou odolnost proti opotřebení.

POLYOLEFINY (PP, PE, UHMWPE...)

Polyolefiny jsou částečně krystalické termoplasty. Tyto materiály velmi dobře izolují proti elektrickému proudu. Mají většinou dobrou chemickou odolnost, nízkou absorbci vody a nízký koeficient tření. Aplikace hlavně v potravinářském a chemickém průmyslu.

TERMOPLASTY (POM, PA, PET, PTFE, PVC, PC, PETP...)

Tato skupina materiálů je velmi široká, jsou to většinou polymerní produkty, některé jsou ve srovnání s elastomery tvrdší a pevnější. Patří zde i velká škála fluoropolymerů (PTFE) s různými plnivy pro náročnější tepelné aplikace. Do této skupiny náleží i termoplasticky zpracovatelné polymery PCTFE a PVDV.

PLASTY S VYSOKOU ODOLNOSTÍ (PEEK, PPSU, PSU, PBI, PAI, PI, PES, PPS, PEI...)

V této skupině jsou zastoupeny plasty, které jsou velmi drahé, cena některých z nich může dosahovat i několika tisíc EUR za 1 kg. Jejich použití je vysoce speciální a sofistikované. Některé mohou pracovat při teplotách hodně přesahujících 250 °C nebo mají vynikající mechanickou a chemickou odolnost. Dělí se do dvou tříd – amorfní a semikrystalické.

KOMPOZITY A PLASTY ZESÍLENÉ VLÁKNY

Obecně jsou to produkty složeny ze dvou nebo více materiálů odlišných mechanických vlastností. Tato skupina umožňuje použití ve složitých aplikacích řešených přesně na míru.

NEŽELEZNÉ KOVY (AL, CU, MOSAZ, BRONZ...)

Hutnictví neželezných kovů je jednou z nejstarších výrobních znalostí, které si člověk osvojil. Naše společnost využívá i tyto materiály k produkci různých speciálních systémů a zařízení.

OCELOVÉ MATERIÁLY

Ocel dodnes vystupuje v mysli mnohých jako odvětví prvovýroby či těžkého průmyslu. Zdokonalováním jejích kvalitativních parametrů však dnes škála ceny oceli končí až na 500 násobku ceny běžných konstrukčních druhů. Proto i my v TIMESEAL  používáme různé speciální typy při navrhování komponentů do našich produktů.

Soubory ke stažení

Pdf dokumentMateriály (velikost: 35 kB)